Behandlingsforløb

Hvert behandlingsforløb tilrettelægges individuelt afhængigt af alder, resterende vækst og type af korset. For voksne er der ikke den samme mængde kontroller, da korsettet primært er til aflastning og smertelindring. Derfor aftales der kun tjek, hvis noget trænger til udskiftning eller tilretning, eller personen ændrer kropsfacon og korsettet ikke længere passer. Udlevering af korset vil være som beskrevet nedenfor.

For børn og unge i vækst laves der løbende kontrol af korsettet og det sikres, at det fortsat passer. Hver 3. måned kontrolleres dette. Det tilstræbes altid at lægge en kontrol efter jeres tjek med røntgen ude af korset på hospitalet.

Dit korset ankommer fuldt udformet efter din krop, men der skal ofte justeringer til især over bækkenkanten, for at undgå gener. Der sættes stropper og komfortpuder på og evt. overskydende materiale skæres bort.

Du får udleveret en tætsiddende sømløs T-shirt, som du kan bruge under korsettet, og som du skal medbringe ved senere tilretninger og kontroller af korsettet.

Denne tilpasning foregår over to dage:

 • Dag 1: Afsæt ca. 2-3 timer til justering af korsettet og tilpasning af komfortpuder i samarbejde med bandagisten. Du får korsettet med hjem og skal have det på så meget som du kan (dette aftales individuelt).
 • Dag 2: Afsæt ca. 1 – 1,5 timer til finjustering af korsettet. Du lærer hvordan du tager korsettet rigtigt på og af.

Bandagisten sikrer, at korsettet sidder rigtigt på din krop, og at der ikke er noget, der giver smerte/niver nogle steder.

Du får forklaret de trykpunkter, der er i korsettet, og hvordan du mærker forskel på et korrekt tryk og en ”forkert” smerte.

Du bliver instrueret i, hvordan tilvænningsperioden skal forløbe, og hvordan du langsomt trapper op i bæretid og kan stramme korsettet mere og mere over de første par uger. En gennemsnitlig tilvænning tager ca. 14 dage, men dette er individuelt og meget afhængigt af ryggens fleksibilitet og kurvens størrelse.

Der tages billeder med korsettet på. Disse bruges til kvalitetskontrol.

Efter ca. 6 uger i korsettet skal du til kontrol i Dansk Skoliose Center. Inden du kommer til kontrol skal du have taget et stående røntgenbillede i korsettet (indsæt billede af røntgen i korset og link til billede med clips). Røntgenbilledet skal tages når du har haft korsettet på i omkring 1 måneds tid. Så sikrer vi, at du er faldet godt ind i korsettet inden. Denne kontrol er inkluderet i korsetprisen.

Vigtig information vedrørende røntgen i korset:

 • Korsettet skal sidde rigtigt på
 • Korsettet skal være strammet så meget ind som muligt
 • Du skal stå almindeligt afslappet når røntgenbilledet tages
 • Inden røntgen sæt papirclips udfor trykpunkterne (se billede – indsæt link)

Hvad sker der til 6 ugers kontrol?

Røntgenbilledet tjekkes:

 • Vi måler Cobb’s vinkel og sammenligner med røntgen inden korsettering
 • Vi sikrer at korsettet trykker de rigtige steder

Følgende ting måles på dig:

 • ATR – rotationsmåling med Scoliometer
 • Højdemåling stående og siddende
 • Omkreds ved bækken
 • Breddemål talje, bækkenkant og hofter
 • Nye billeder uden korset

Bandagisten tilpasser korsettet. Ofte er der behov for et øget tryk, da du har vænnet dig til det tryk, der er i korsettet, så vi forsøger at øge tryk for korrektion af kurven og rotationen på de forskellige kurver. Der tilrettes også, hvis et generende punkt er opstået grundet kropsændring eller vækst.

Der aftales det kommende forløb – næste kontrol er ofte 3 måneder efter.

Det kontrolleres om korsettet fortsat sidder som det skal og har det optimale tryk. Bandagisten øger ofte trykket i rotationsretningen for at mindske denne. Eventuelle nye gener udbedres.

Hvis du har været til kontrol med røntgen uden korset på hospitalet skal de nye røntgenbilleder medbringes. Cobb’s vinkel måles og sammenlignes med tidligere billede(r).

Følgende ting måles på dig:

 • ATR – rotationsmåling med Scoliometer
 • Højdemåling stående og siddende
 • Omkreds ved bækken
 • Breddemål talje, bækkenkant og hofter
 • Nye billeder uden korset
 • Nye billeder med korset efter tilretninger/justeringer

Der kan altid bestilles tilretningstid, hvis der er noget der skal ændres grundet vækst eller slid.

6 ugers kontrollen er inkluderet i korsettets pris. Øvrige kontroller eller tilretninger er med egenbetaling afhængigt af tids- og materialeforbrug.