Mission

Hvorfor starte Dansk Skoliose Center?

Grundstenen til Dansk Skoliose Center blev lagt, da fysioterapeuterne Pernille Winsløv Wied og Lisa Elliott fra ScolioFys måtte konstatere, at flere af de børn som blev fulgt i fysioterapien fortsat var progressive trods Providence natkorset.

Oktober 2016

Juni 2017

Februar 2019

Dette er jo ikke tilfældet for alle børn i Providence natkorset, men for de børn det gælder, er risikoen at de ender med en stor stivgørende operation. Dette ønsker vi at undgå for alle vores patienter.

I et korset er målet altid, at kurven holdes stabil, og er dette ikke tilfældet, SKAL der sadles om hurtigst muligt.

Hos ScolioFys anbefalede vi ud fra de internationale retningslinjer (SOSORT), at der benyttedes fuldtidskorset. Nogle patienter fik ikke den mulighed i sundhedssystemet og valgte derfor i stedet at tage til Tyskland for at få Cheneau korset.

Vores øjenåbner kom i januar 2016, hvor vores patient BB’s forældre traf en hurtig beslutning og tog til Gensingen i Tyskland for at få en konsultation hos Dr. Hans-Rudolf Weiss. 4 dage efter de kom retur til en konsultation i ScolioFys udstyret med specialdesignet Cheneau Gensingen 3-dimensionelt korset. Den kosmetiske forandring efter 4 dage i korsettet var fuldstændigt overvældende. Se billeder nedenfor.

Det skal siges at Cobb’s vinkel på dette tidspunkt var 60°.

Bianca før

Bianca i korset

Bianca efter

Læs om Bianca her

I den følgende periode valgte flere familier fra hele landet at drage sydpå over grænsen for at få Cheneau korsetter. Vores beslutning om at tage Cheneau Gensingen korsettet til Danmark blev truffet, da vi blev mødt af patienter med ønsket om en anden behandling men uden mulighed for at tage rejsen til Tyskland.

Vi havde allerede taget kursus i produktion af Cheneau Gensingen korsettet hos Dr. Weiss for at have en bedre forståelse for korsetbehandlingen, og derfor var beslutningen om at starte en bandagistvirksomhed med dette fokus ikke svær. Korsetterne skulle være nemt tilgængelige i hele Skandinavien.

Glæden var stor, da vi fik muligheden for et samarbejde med aut. Bandagist Thomas Borregaard, som brænder ligeså meget for sine patienter, som vi gør. Efter et ugelangt kursus hos Dr. Weiss i Tyskland blev han certificeret til at tilpasse Cheneau Gensingen korsetterne til patienter i Skandinavien.

Mission statement

Det vigtigste er, at et barn med en ny-opdaget skoliose, får et hurtigt tilbud om behandling, som sikrer stabilisering af kurven, og som giver den bedste mulighed for at undgå en senere operation.

Alle skoliosepatienter skal vurderes individuelt, og man kan ikke putte folk i ”behandlingskasser”. For nogen patienter vil et natkorset være en fin løsning, mens det for andre, enten grundet kurvernes størrelse og restvækst eller grundet ønske om bedre kosmetisk opretning, er den eneste eller bedste løsning med et 3-dimensionelt fuldtidskorset.

Vores mål er, at der bliver frit valg mellem alle typerne af korsetter til skoliose i Danmark, så der kan vælges den optimale behandling til den enkelte patient. Derved undgår vi også ulighed i sundhed, skabt af forskellige personlige og økonomiske ressourcer i de enkelte familier.

I den optimale verden var der et bedre samarbejde mellem de forskellige dele af sundhedssystemet i Danmark, så patienter og familier informeres ordentligt om alle deres behandlingsmuligheder.