Scheuermann/kyfose

Valget af konservativ behandlingsmetode til Scheuermann/kyfose afhænger af personens alder, kurvens størrelse, smertebillede og funktionsniveau.

En hyperkyfose har tendens til at blive meget stiv og rigid gennem årene. Derfor er en af de vigtigste behandlingsindsatser at vedligeholde fleksibiliteten af rygsøjlen.

Et andet vigtigt element er holdningskorrektion, da en Scheuermann vil udvikle sig gennem årene og betyde en mere foroverbøjet holdning (en krum ryg).

Træning

Schroth metoden er en 3-dimensionel træningsmetode til korrektion af Scheuermann/kyfose eller kyfoskoliose ud fra en præcis klassifikation af kurverne.

Der kan arbejdes med Schroth metoden alene eller kombineret med korsetbehandling.

Læs mere om Schroth og Schroth Best Practice metoden

Korsetbehandling

Ved kurver > 45° hos en patient i primær vækst (Risser 0-3) er der mulighed for at standse forværringen og den permanente deformering med kileformede ryghvirvler ved hjælp af korsetbehandling.

Dette kan gøres med et Kypho-logic korset fra Dansk Skoliose Center.

Korsetbehandling kan benyttes, hvis du ønsker en af følgende muligheder:

  • Stabilisere kurven
  • Af kosmetiske årsager
  • Smertelindring
  • Øge funktionsniveau

Unge der er færdigudvoksede og voksne der oplever kosmetiske, smertemæssige eller funktionsmæssige gener har desuden mulighed for at korsetbehandling til at afhjælpe disse.