Kyfose

Ved kyfose har man en øget runding i den thorakale del af ryggen set fra siden (i det sagitale plan). Vinklen måles ligesom med skoliose ved Cobb’s vinkel. En normal rygsøjle har en runding (kyfosering) i den thorakale del på mellem 20-45°. Ved en kurve > 45° kaldes det hyper kyfosering. Kyfosen kan være enkeltstående, den kan også følges af skoliose. I disse tilfælde er betegnelsen kyfoskoliose.Incidensen af øget kyfosering er højere hos drenge/mænd end hos piger/kvinder.

Den øgede kyfosering kan være posturalt (holdnings) betinget grundet svag muskulatur og dårlige positioner i hverdagen. Postural kyfosering kan forholdsvist nemt trænes ved den rette fysioterapeutiske indsats Læs mere her. Den kan også være strukturel, hvor der ses kileformet deformitet på ryghvirvlerne. Den mest kendte form for øget kyfosering er Mb Scheuerman.

Scheuerman

Strukturel skoliose som Scheuerman skyldes kiledannelse af ryghvirvler, hvor forsiden af hvirvlen ikke udvikles og dermed bliver lavere end den bageste del. Det sker oftest i brystkassens del af ryghvirvlerne – den thorakale del og mere sjældent i lændedelen af ryghvirvlerne – den lumbale del.

For at diagnosticere Scheuerman skal der bruges et røntgenbillede set fra siden af:

Ved øget kyfosering >45° samt tre kileformede hvirvler i forbindelse med hinanden diagnosticeres Scheuerman. Der er risiko for progression af kurven, og det er vigtigt, at der sættes ind med den rette behandling så tidligt som muligt. I perioden med primær vækst er risikoen for progression størst.

Over tiden har en ryg med øget kyfosering thorakalt en tendens til at blive meget stiv og i svære tilfælde kan de nederste ribben komme ned og hvile på bækkenkanten.

Vi har mulighed for at behandle Scheuerman med korset.

Hos Dansk Skoliose Center kan vi behandle øget kyfosering med:

I samarbejde med ScolioFys kan vi tilbyde behandling med Schroth metoden for hyper-kyfose (kyphosis).