Skoliose

Valget af konservativ behandlingsmetode til skoliose afhænger af personens alder, kurvens størrelse, smertebillede.

Træning

Schroth metoden er en 3-dimensionel træningsmetode til korrektion af skoliose ud fra en præcis klassifikation af kurven.

Uanset skoliosens udseende og størrelse kan man arbejde med det ud fra Schroth metoden. Denne evidensbaserede træningsmetode er udviklet i 1920’erne i Tyskland af Schroth familien og bliver brugt af fysioterapeuter og andre fagpersoner over hele verden.

Der kan arbejdes med Schroth metoden alene eller kombineret med korsetbehandling. På visse tidspunkter i børns vækst kan træningen ikke stå alene, og der anbefales i stedet fuldtidskorsettering med Cheneau Gensingen korset. Læs mere her (link til børn/unge)

Hvis Cobb’s vinkel er >20° hos en patient i primær vækst (Risser 0-2) er risikoen for progression af kurven stor (jo større kurve desto højere risiko). I denne periode kan træning ikke stå alene, og korsetbehandling vil være den primære behanling.

Læs mere om Schroth og Schroth Best Practice metoden her

Korsetbehandling:

Korsetbehandling kan benyttes, hvis du ønsker en af følgende muligheder:

  • Stabilisere kurven
  • Undgå operation
  • Af kosmetiske årsager
  • Smertelindring
  • Øge funktionsniveau

For unge patienter i deres vækstspurt (Risser 0-3) og Cobb’s vinkel >20° vil korsetbehandlingen være den primære behandling. Målet for denne patientgruppe er at stabilisere kurven og undgå progression/forværring, som kan lede til stivgørende operation.

I forhold til SOSORT guidelines for korsetbehandling, vil behandlingstiden være 18-23 timer per dag indtil væksten er slut.

For personer, som nærmer sig slutvækst (Risser 4) med Cobb’s vinkel 35-60°, som ønsker at undgå operation, har kosmetiske gener eller smerter kan korsetbehandling vælges.

Voksne der oplever kosmetiske, smertemæssige eller funktionsmæssige gener har mulighed for at korsetbehandling til at afhjælpe disse.